کاوه گودرزیکاوه گودرزی


کاوه مدیر عامل شتابدهنده جهش و نماينده seed Stars جهانى در ايران است. او در زمینه تحلیل وب نیز فعال است و مقالاتی در این زمینه نوشته یا ترجمه کرده است. شرکت در برگزاری 8 دوره استارتاپ ویکند در شهرهای مختلف باعث شده که او با چالش های پیش روی کارآفرینی در وب آشنا شود.